Obrazac za projektni predlog

– Svi projektni predlozi moraju biti u saglasnosti sa principima i misijom Crkve Adventista sedmog dana.
– U obrascu za projektni predlog treba tačno upisati sve stavke. Ukoliko se neka stavka ne može upisati, neophodno je navesti razlog njenog izostavljanja.
– Podnosilac zahteva mora biti voljan da u svako doba prikaže način trošenja poverenih sredstava.
– Pismene predloge za projekat možete slati na adresu: ASI Srbija, Žarka Zrenjanina 35, Bačka Palanka 21400
– Predloge za projekte možete popuniti u online formi ispod.
Želimo vam puninu Božjih blagoslova u planiranju i sporovođenju ideja i projekata za napredak Božjeg carstva.

Projektni predlog možete popuniti u formi ispod ili preuzeti fajl sa formom te istu poslati na sekretar@asi.rs